Elementor #160

Dünya böbrek Günü 2018

Böbrek Sağlığınız İçin Öneriler

Dünya Böbrek Günü.002
Dünya Böbrek Günü.003
Dünya Böbrek Günü.006
Dünya Böbrek Günü.005
Dünya Böbrek Günü.004
Dünya Böbrek Günü.007
World-Kidney-Day

Böbreklerinizi Birlikte Koruyalım

Dünya Böbrek Günü

Kronik böbrek hastalığı (KBH), böbrek yetmezliği ve erken ölüm gibi istenmeyen sonuçları olan dünya çapında bir halk sağlığı sorunudur. KBH, dünya çapında yaklaşık nüfusun %10’unu etkilemektedir. Dünyada iki milyonun üstünde insan diyaliz tedavisi veya böbrek nakli gibi böbrek yerine koyma tedavileri almaktadır. Bu sayıya birçok ülkede bu tedavi imkanlarına ulaşamayan insanlar dahil değildir.

Kronik Böbrek Hastalığı hakkında Dünya kamuoyunu aydınlatmak ve bilinçlendirmek amacıyla Uluslararası Nefroloji Derneği (ISN) ve Uluslararası Böbrek Vakıfları Federasyonu (IFKF) öncülüğünde, 2006 yılında, her yıl mart ayının ikinci perşembesi, Dünya Böbrek Günü olarak ilan edilmiştir. Her yıl böbrek sağlığı ile ilgili farklı konular tema olarak seçilmektedir.

Bu yıl Dünya Kadınlar Günü ve Dünya böbrek günü aynı güne denk gelmesinden dolayı Dünya Böbrek Günü çerçevesinde ‘Böbrekler ve Kadın sağlığı’ tema olarak seçilmiştir. Dünyada kadınların böbrek hastalığına yakalanma riski erkekler kadar yüksektir. Hatta bazı çalışmalara göre kadınlarda KBH sıklığı daha yüksektir (%14’ e karşılık %12). KBH, yaklaşık 195 milyon kadını etkilemektedir ve şu anda kadınlarda ölüm nedeninin 8’inci en sık nedeni olup, her yıl 600.000’e yakın kadın ölmektedir. Ayrıca, bazı böbrek hastalıkları (lupus nefriti, idrar yolu enfeksiyonları gibi) kadınları daha fazla etkilemektedir. KBH hem gebelik şansını azaltmakta hem de gebelik riskini ve fetüs riskini arttırmaktadır.

Böbrek sağlığı ve hastalıkları konusunda toplum bilincini artırmak, erken tanının önemini vurgulamak ve kronik böbrek hastalığının insan sağlığı ve ülke ekonomisi üzerindeki ağır yükü hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla kutlanan bu özel günde ülkemizde de çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

Böbrek Hastalığı Açısından RİSK Altında mısınız?

  • Diyabetiniz var mı?
  • Kan basıncınız yüksek mi?
  • Kalp hastası mısınız?
  • Ailenizde böbrek hastalığı öyküsü var mı?
  • Kilonuz fazla mı?
  • Sigara içiyor musunuz?
  • Yaşınız 60’dan büyük mü?

Bu sorulardan en az birisine yanıtınız evet ise, kronik böbrek hastalığı için risk altındasınız. Test yaptırmak üzere doktora başvurunuz.

Kronik böbrek hastalığı 5 evreden oluşmaktadır.

KBH evreleriSon döenm böbrek yetersizliğinde en iyi tedavi BÖBREK NAKLİ dir. Böbrek nakli için organ bağışı çok önemlidir.

Kronik böbrek hastalığının en sık nedenleri Diyabet ve Hipertansiyondur.